Schoolraad

Volgende leden maken deel uit van de schoolraad:

Ouders:
Debaene Alinka (ouder van Mac uit L6)
Vanhauteghem Donna (ouder van Yaro uit L6)
Vanstreels Stijn (ouder van Luniz uit L1)

Personeel:
Masschelein Jörgen (leerkracht)
Tanghe Vanessa (leerkracht)
Vanbelle Elisa (leerkracht)

Gecoöpteerd:
Vanhuysse Eva 

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden :

1° advies aan de directeur inzake :

 a) de algemene organisatie van de school;

 b) de werving van leerlingen;

 c) de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten

 d) het schoolbudget;

 e) het schoolwerkplan.

 2° advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake :

 a) de toewijzing van het mandaat van directeur;

 b) de programmatie van het studieaanbod;

 c) de schoolinfrastructuur;

 d) de organisatie van het leerlingenvervoer.

 3° overleg met de directeur inzake :

 a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;

 b) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;

 c) welzijn en veiligheid op de school;

 d) het schoolreglement.

schoolraad De Glimlach Zedelgem