Missie en visie

Met de glimlach naar school!

Je hoort het meteen aan onze schoolnaam...
in onze warme school staat een goed gevoel voorop als voorwaarde om te bouwen aan een brede basis voor de toekomst en waarbij we sterk inzetten op leesvaardigheid. Dit doen we op een actieve en gezonde manier.

Welbevinden
  • Ieder kind met de glimlach naar school!
  • Een goed gevoel is de basis van alle groei
Brede basis
  • We gebruiken effectieve didactiek voor het uitbouwen van een stevige basis
  • Onze leerkrachten stellen hoge maar realistische verwachtingen
  • We brengen alle domeinen in ontwikkeling door hen evenwichtig onder de aandacht te brengen
Leesvaardigheid
  • Taal en de wereld ontdekken, verruimen en begrijpen via boeken
  • Van een sterke technische naar begrijpende leesvaardigheid
  • Lezen als versterker van de totale ontwikkeling
Bewegend leren in een groene omgeving
  • Wat je buiten leert komt beter binnen
  • Bewegend en buiten leren heeft een positieve invloed op concentratie en de fysieke en mentale gezondheid
De Glimlach Zedelgem
De Glimlach Zedelgem

Wat leren onze kinderen?

Onze kinderen verwerven heel wat competenties: kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes

Hoe leren onze kinderen?

We doen dit actief, betekenisvol, stapsgewijs, sociaal en reflecterend.