Wat is BLOON?

De Glimlach Zedelgem

BLOON is een letterwoord die staat voor Bekijken, Lezen, Onderstoppen, Opschrijven en Nakijken.
Hiermee oefenen we gericht spelling.
De methodiek doet beroep op verschillende zintuigen tijdens het leerproces en zorgt voor een betere verwerking.
Hiervoor is het van groot belang dat de 5 stappen correct worden gevolgd en uitgevoerd.

STAP 1: BEKIJKEN - Bekijk het woord goed. Denk na over de spellingmoeilijkheid!

Door het woord eerst goed te bekijken en over de spellingregel na te denken wordt de oefening versterkt.

STAP 2: LEZEN - Lees het woord hardop!

Het luidop lezen van het woord zorgt ervoor dat de betekenis verwerkt wordt. Zo bekom je een grotere betrokkenheid en een positief leereffect.

STAP 3: ONDERSTOPPEN - Dek het woord af.

Het woord maakt de transfer naar het geheugen in de hersenen van het kind (gebruik je afdekkaart).

STAP 4: OPSCHRIJVEN - Schrijf het woord op.

Het woord opnieuw ophalen vanuit het geheugen en neerschrijven, activeert de hersenen.

STAP 5: NAKIJKEN: Kijk of je het woord juist hebt geschreven?

Het nakijken van het werk leert het kind kritisch te zijn en te leren van gemaakte fouten.