HOME > ONZE SCHOOL > LAGER ONDERWIJS > PROTESTANTSE GODSDIENST VISIE

Protestants-Evangelische Godsdienst

Protestantse Evangelische Godsdienst omvat een waaier van activiteiten. In de lessen staan de verhalen uit de bijbel centraal. Ze worden herverteld of voorgelezen, en de oudere kinderen leren ook zelf de verhalen terug te vinden in de bijbel.

Rond de bijbelverhalen wordt er intensief gewerkt, om zo tot een beter begrip te komen wat deze verhalen ons te vertellen hebben. Daarnaast zijn gesprekken uit de leef en belevingswereld van het kind belangrijk. Deze onderwerpen zijn zeer actueel, onder andere: omgaan met milieu, pesten, anders zijn, sociale bewogenheid etc. Deze gesprekken worden dan gelinkt met gebeurtenissen uit de bijbel. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, worden er ook verschillende expressie- vormen aangeboden, zoals: knutselen, een tekstje/gedicht schrijven, toneelstukje, zingen, invuloefening, boetseren etc.

De opzet doorheen de lagere school is als volgt: in de 1ste graad wordt er thematisch gewerkt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: “verwachten en vieren”, “zorgen en verzorgen”, “verdriet en vreugde”, “Samen eten en delen”, “Vrienden zijn belangrijk”, “Jij hoort erbij, elkaar aanvaarden”, “Wat doe ik voor de ander, willen of moeten?”.

Vanaf de 2de graad wordt er zowel chronologisch als thematisch gewerkt en komen er verhalen zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament aan bod. Bekender personen als Abraham, Jakob, Jozef, Mozes passeren de revue. En ook verhalen van en over Jezus vormen een belangrijk onderdeel. Enkele thema’s zijn: “In vertrouwen op weg gaan”, “dromen en teleurstellingen”, “vergeven en veranderen”, “verlangen naar vrijheid”, “leren samenleven”.

In de 3de graad komen opnieuw bijbelverhalen aan bod, krijgt het ontstaan van het Christendom/ Protestantse Godsdienst aandacht en bekijken we ook andere Godsdiensten zoals Joden en Islam. Enkele kenmerken worden behandeld onder andere voorschriften, rituelen en feesten van het geloof.

NIEUWSBERICHTEN & EVENEMENTEN

Nieuwsbrief november

Voor meer nieuws en foto's van activiteiten, volg ons op Facebook!

GO! School van de Vlaamse Gemeenschap
Sint-Elooistraat 2
8210 Zedelgem
Tel:  050 20 94 09
Fax:  050 20 84 91
E-mail: secretariaat.deglimlach@telenet.be
E-mail Corry: corry_devinck@telenet.be
E-mail Kiani: kiani.decordier@telenet.be

Openingsuren van de school
08u50 tot 12u00 (woensdag tot 11u35)
13u05 tot 15u45 (vrijdag tot 15u00)