HOME > ONZE SCHOOL > LAGER ONDERWIJS > KATHOLIEKE GODSDIENST VISIE
 

In de godsdienstlessen krijgen Jezus Christus en het christelijk geloof een kans. Zij bieden namelijk een Woord, dat Waarheid en Leven wil zijn, dat het hele hart en de hele persoon aanspreekt en engageert, dat mensen samenbrengt en hen tenvolle vrij-maakt. Zij stellen de mens voor de beslissende betekenis van de Blijde Boodschap en bieden hem inspiratie, genezing, toekomst en levensechte verbondenheid. Het vak R.K.-godsdienst neemt deze uitdaging op. Het ziet de mens met zijn hedendaagse ervaringen en vragen. Het ziet de persoon van Jezus Christus, zijn Blijde Boodschap en zijn betekenis voor vandaag. catechese - om hetzelfde Woord Gods. Dit Woord draagt een eigen kracht in zich. Het kan mensen raken, hoe en waar ook. Dit kan zich evengoed voordoen in een klassituatie als in een gelovige gemeenschap. In iedere school zijn er gelovigen. Ook zij kunnen zich op vrijwillige basis groeperen om ook binnen de school (en erbuiten) samen te komen rond de verdieping van geloof, dit samen liturgisch te vieren of om elkaar en anderen in evangelische liefde dienstbaar te zijn. Daarbij hoort ook de herderlijke zorg voor ieder lid van de schoolgemeenschap. Zo kunnen zij aan gemeenschapsopbouw doen in en met de school. Het godsdienstonderricht op school wil bij de leerlingen en in gesprek met hen openheid scheppen voor Jezus en het christelijk geloven. De leraar zal hun aandacht wekken voor vragen en gebeurtenissen in hun leven en de wereld. Hij zal hen gevoelig maken voor de levensbeschouwelijke aspecten van de werkelijkheid. Daarbinnen wil hij interesse wekken voor een godsdienstige en gelovige benadering van het leven. Dit godsdienstonderricht wil de leerlingen helpende christelijke boodschap in haar rijkdom te ontdekken als een bron van leven. De godsdienstlessen beogen daartoe voor alle leerlingen een gedegen kennismaking met het christendom. De leerlingen kunnen vanuit deze toerusting kritisch nadenken over de eigenheid en de originaliteit van het christelijk geloof. Ze krijgen hierbij de kans op een eerlijke en verantwoorde wijze en in alle openheid na te denken over leven en cultuur, levensbeschouwing, godsdienst, geloof, bijbel en kerk. Dit gebeurt in dialoog met andere (christelijke) godsdiensten en levensbeschouwingen. Tegelijk beoogt het vak communicatieve vaardigheid in verband met christelijk geloof, godsdienst en levensbeschouwing. Vanuit deze omgang met de christelijke godsdienst en de godsdienstige benadering van de werkelijkheid kunnen kinderen en jongeren groeien als mens en bouwen aan een eigen identiteit. Het vak wil voor de kinderen en jongeren een oproep zijn, om te groeien naar een eigen en verantwoorde beslissing inzake geloven en leven. Het vak R.K.-godsdienst wil in de godsdienstige en gelovige benadering van de werkelijkheid vooral de kern aan bod laten komen: het Woord Gods, zoals het leeft in het Oude Verbond, in het Nieuwe Verbond en in de kerk. De persoon van Jezus Christus staat centraal met zijn beslissende betekenis voor de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de mens van vandaag. Tijdens het schooljaar komen een 6tal thema’s aan bod die dicht aanleunen tegen de realiteit waarin de leerlingen zich bevinden. Telkens wordt er teruggegrepen naar een bepaald Bijbelverhaal, waarmee ze dan hun eigen situatie kunnen vergelijken. Elk jaar opnieuw kunnen de leerlingen van het eerste leerjaar hun eerste communie vieren. Kiest u voor het Vormsel op de eigen parochie, dan wordt uw kind persoonlijk uitgenodigd. Mochten er nog vragen of bedenkingen zijn, dan kunt u mij altijd bereiken via smartschool.
 

Tot in de godsdienstles,
Juf Mieke
 

 

NIEUWSBERICHTEN & EVENEMENTEN

Nieuwsbrief november

Voor meer nieuws en foto's van activiteiten, volg ons op Facebook!

GO! School van de Vlaamse Gemeenschap
Sint-Elooistraat 2
8210 Zedelgem
Tel:  050 20 94 09
Fax:  050 20 84 91
E-mail: secretariaat.deglimlach@telenet.be
E-mail Corry: corry_devinck@telenet.be
E-mail Kiani: kiani.decordier@telenet.be

Openingsuren van de school
08u50 tot 12u00 (woensdag tot 11u35)
13u05 tot 15u45 (vrijdag tot 15u00)